Thành Công

Thành Công

Có ai trên thế giới này không muốn thành công hay không? Và có ai định nghĩa rõ ràng nó là gì? 

Giờ chúng ta định nghĩa thất bại là bạn không đạt được điều bạn mong muốn, bất luận là mục tiêu, mục đích gì, lớn nhỏ ra sao trong lĩnh vực nào cuộc sống. Vậy thành công là ngược lại thôi.

Không Có Công Thức Thành Công

https://www.youtube.com/watch?v=JgKoZ7i1GaIhttps://www.youtube.com/watch?v=yaLeGZcx1s4

Nhưng Có Nguyên Lý Thành Công

YouTube video

Bạn Là Điều Bạn Dành Nhiều Thời Gian Cho Nó, rác vào thì rác ra, kim cương vào thì kim cương ra!

TƯ VẤN

"Nếu không làm Marketing thì thôi, quên nó đi, để nó ngoài vùng quan tâm trong não, còn nếu đã làm Marketing thì phải làm Marketing Định Vị Giá Trị. Bất kể một hoạt động marketing nào mà không chạy trên nền tảng Định Vị Giá Trị... nó chỉ là một sự phí phạm thời gian năng lượng. Điều này luôn luôn áp dụng được bất kể đâu miễn là có con người tồn tại!" - Đinh Tiến Thiết -