Thành Công

Có ai trên thế giới này không muốn thành công hay không? Và có ai định nghĩa rõ ràng nó là gì? 

Giờ chúng ta định nghĩa thất bại là bạn không đạt được điều bạn mong muốn, bất luận là mục tiêu, mục đích gì, lớn nhỏ ra sao trong lĩnh vực nào cuộc sống. Vậy thành công là ngược lại thôi.

Không Có Công Thức Thành Công

Nhưng Có Nguyên Lý Thành Công

Bạn Là Điều Bạn Dành Nhiều Thời Gian Cho Nó, rác vào thì rác ra, kim cương vào thì kim cương ra!