DMCA – Bản Quyền – Liên Hệ

Bạn Chấp Nhận: 

Bằng việc sử dụng, truy cập vào Dinh Tien Thiet.com hoặc bất kỳ hình thức nào bao gồm cả nguồn cấp dữ liệu (Data Feed), bạn thể hiện bạn đồng ý với Điều Khoản này, Nguyên Tắc Cộng Đồng của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản này, Chính Sách Bảo Mật, Nguyên Tắc Cộng Đồng, bạn có quyền không sử dụng.

Mặc dù chúng tôi có thể tìm cách thông báo cho bạn khi có những thay đổi lớn trong các Điều Khoản này, nhưng bạn vẫn cần xem xét lại định kỳ các bản cập nhật gần nhất. DinhTienThietcó thể thay đổi, điều chỉnh để phù hợp theo quyền quyết định của riêng mình. Không có nội dung nào trong các Điều Khoản này được xem là trao bất kỳ các quyền hoặc lợi ích bên thứ ba nào.

Bản Quyền:

Tất cả các bài viết tại Dinh Tien Thiet.com bạn hoàn toàn được phép chia sẻ với mục đích phi thương mại.

Tuy nhiên để tránh xảy ra những tranh chấp không đáng có, DinhTienThietcó một vài điều lưu ý nếu bạn có ý định chia sẻ bài viết lên những website, nền tảng khác:

Dinh Tien Thiet.com giữ bản quyền toàn bộ nội dung và hoàn toàn chịu trách nhiệm bản quyền của bài viết.

Bạn được phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, video hình ảnh để tránh gây hiểu lầm cho người đọc. Mọi hành động sử dụng lại vui lòng được ghi rõ ràng: Nguồn bài viết từ Dinh Tien Thiet.com

DMCA:

Dinh Tien Thiet.com tuân thủ 17 USC § 512 và Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số (“DMCA”). Chính sách của chúng tôi là phản hồi bất kỳ thông báo vi phạm nào và thực hiện các hành động thích hợp theo Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số (DMCA) và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác.

Nếu tài liệu có bản quyền của bạn đã được đăng trên Dinh Tien Thiet.com hoặc nếu các liên kết đến tài liệu có bản quyền của bạn được trả lại thông qua công cụ tìm kiếm của chúng tôi và bạn muốn xóa tài liệu này, bạn phải cung cấp thông tin bằng văn bản chi tiết thông tin được liệt kê trong phần sau.

Các yếu tố sau phải được đưa vào khiếu nại vi phạm bản quyền của bạn:

  • Cung cấp bằng chứng về người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu quyền độc quyền bị cáo buộc vi phạm.
  • Cung cấp đầy đủ thông tin liên lạc để chúng tôi có thể liên lạc với bạn. Bạn cũng phải bao gồm địa chỉ email hợp lệ.
  • Bạn phải xác định đủ chi tiết tác phẩm có bản quyền được cho là đã bị vi phạm và bao gồm ít nhất một thuật ngữ tìm kiếm theo đó tài liệu xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của Dinh Tien Thiet.com.
  • Một tuyên bố rằng bên khiếu nại có niềm tin tốt rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý hoặc luật pháp cho phép.
  • Một tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và chịu hình phạt khai man, rằng bên khiếu nại được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu quyền độc quyền bị cáo buộc vi phạm.
  • Phải có chữ ký của người được ủy quyền để thay mặt chủ sở hữu quyền độc quyền bị cáo buộc là bị xâm phạm.

Thông báo quan trọng: 

Trang web này có thể chứa các liên kết từ các trang web của bên thứ ba bởi những người dùng cá nhân có sẵn miễn phí trên tất cả các internet.

Chúng tôi không liên kết dưới bất kỳ hình thức nào với các trang web bên thứ ba đó cũng như không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng. Tất cả nội dung là bản quyền của chủ sở hữu tương ứng của họ.

Chúng tôi không đảm bảo nội dung trên Dinh Tien Thiet.com, chúng tôi luôn chia sẻ những nội dung đó chỉ nhằm mục đích giáo dục không sử dụng cho mục đích thương mại, khi bạn sử dụng nội dung này, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm cho bất kỳ tổn hại nào, bạn là người chịu trách nhiệm cuối cùng.

Gửi thông báo vi phạm đến địa chỉ email này: contact[@]dinhtienthiet.com và cho chúng tôi tối đa 72 giờ để thực hiện hành động đối với thông báo của bạn.

Nếu chúng tôi thấy yêu cầu của bạn hợp pháp, chúng tôi sẽ xóa nội dung trong 72 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

TƯ VẤN

"Nếu không làm Marketing thì thôi, quên nó đi, để nó ngoài vùng quan tâm trong não, còn nếu đã làm Marketing thì phải làm Marketing Định Vị Giá Trị. Bất kể một hoạt động marketing nào mà không chạy trên nền tảng Định Vị Giá Trị... nó chỉ là một sự phí phạm thời gian năng lượng. Điều này luôn luôn áp dụng được bất kể đâu miễn là có con người tồn tại!" - Đinh Tiến Thiết -