Một Chút Kiến Thức

Kiến thức là cái gì mà chúng ta cần học nó? Giờ tôi học giỏi lắm liệu tôi có thành công trong đời? à….

Bạn học giỏi lắm cỡ như 1 chàng trai Trung Quốc, 17 tuổi học xong chương trình tiến sĩ…thì bạn chỉ đủ sống hoặc cả đời vẫn làm thuê xây dựng ước mơ cho người khác, để rồi anh chàng đó 38 tuổi qua đời vì bệnh tật, đơn giản anh ta chỉ học thôi, não rất phát triển nhưng cơ thể không bao giờ được “khai phá” hay nói cách khác cơ thể dạng nguyên thủy nên vô số bệnh tật kéo đến! Bà mẹ anh ta thất vọng vô cùng thậm chí xấu hổ khi nhắc tới anh ta học giỏi… Có một bộ môn khoa học gọi là Cơ Động Học Hành Vi…thậm chí hiện tại người ta đang nghiên cứu nó, nó thể hiện quá trình tương hỗ cơ bắp và cách não vận hành, nên ai chỉ cần não Khôn thôi thì…còn chưa hiểu vài thứ cho lắm!

Vậy không cần học à? À không, bạn cần học, nhưng học giỏi chỉ chiếm tối đa 15% thành công trong đời! 85% là Thái Độ + Các Kỹ Năng Ngoài Kiến Thức Chuyên Môn! Thế nên bạn ơi làm ơn đừng thần thánh việc ai đó học giỏi. Họ chỉ biết việc học đó thôi, đó là 1 biến, ngoài ra họ không biết gì, mà cuộc sống này là hàm đa biến! Điều này cũng giải thích tại sao 1 người làm thuê rất giỏi lên chức trưởng phòng, phó giám đốc nhưng khi ra tự vận hành 1 hệ thống kinh doanh thì…. Chỉ biết ngồi khóc 1 mình – Vì 1 hệ thống là 1 hàm đa biến!

Đinh Tiến Thiết

TƯ VẤN

"Nếu không làm Marketing thì thôi, quên nó đi, để nó ngoài vùng quan tâm trong não, còn nếu đã làm Marketing thì phải làm Marketing Định Vị Giá Trị. Bất kể một hoạt động marketing nào mà không chạy trên nền tảng Định Vị Giá Trị... nó chỉ là một sự phí phạm thời gian năng lượng. Điều này luôn luôn áp dụng được bất kể đâu miễn là có con người tồn tại!" - Đinh Tiến Thiết -