Liên Hệ Đinh Tiến Thiết

Hãy liên hệ với  Đinh Tiến Thiết bằng hình thức sau:

Ngày nào Thiết cũng kiểm tra thư – Gửi vào địa chỉ email duy nhấtContact@dinhtienthiet.com

Mong sớm hợp tác!

TƯ VẤN

"Nếu không làm Marketing thì thôi, quên nó đi, để nó ngoài vùng quan tâm trong não, còn nếu đã làm Marketing thì phải làm Marketing Định Vị Giá Trị. Bất kể một hoạt động marketing nào mà không chạy trên nền tảng Định Vị Giá Trị... nó chỉ là một sự phí phạm thời gian năng lượng. Điều này luôn luôn áp dụng được bất kể đâu miễn là có con người tồn tại!" - Đinh Tiến Thiết -