Top 500 Người Giàu Nhất hành Tinh Trái Đất

Và họ đang làm cái gì để sống? ở trên tầng cao nhất đó?