Động Lực Khắp Thế Giới Hội Tụ

“Mục đích cuối cùng của việc xem những câu chuyện cảm hứng, những video động lực, tấm gương vươn lên hay là điều gì tương tự bạn có thể tự đặt tên chỉ là: Để không bao giờ cần chúng nữa.

Nguồn sức mạnh vô hạn không bao giờ đến từ bên ngoài mà phải đến từ khát khao cháy bỏng, niềm tim mạnh liệt ở tầng sâu nhất trong tâm trí bạn, bạn có thể gọi nó là tiềm thức, hay vô thức hay triết lý sống, hay tâm linh, bạn hãy gọi theo tên bạn muốn!

Cho đến khi bạn chưa Khai Quật được nguồn sức mạnh này, mọi thứ xung quanh luôn bị Cầm Tù, ngược lại Giới Hạn Của Bạn Là Bầu Trời!”

– Đinh Tiến Thiết –

TƯ VẤN

"Nếu không làm Marketing thì thôi, quên nó đi, để nó ngoài vùng quan tâm trong não, còn nếu đã làm Marketing thì phải làm Marketing Định Vị Giá Trị. Bất kể một hoạt động marketing nào mà không chạy trên nền tảng Định Vị Giá Trị... nó chỉ là một sự phí phạm thời gian năng lượng. Điều này luôn luôn áp dụng được bất kể đâu miễn là có con người tồn tại!" - Đinh Tiến Thiết -