Học Nói Học Ăn

Bạn có biết kỹ năng được trả tiền cao nhất Hoa Kỳ hiện nay là gì không? bạn hỏi xung quanh xem ai biết không?… à không chỉ Hoa Kỳ mà toàn thế giới này…. ồ nếu bạn nghĩ là nói làm như mấy video này hay đứng trước đám đông à… đó chỉ là 1 phần nhỏ thôi… có lẽ tôi sẽ chia sẻ với bạn vào thời điểm thích hợp! Giờ bí mật!

Ngoài kia người ta vẫn bảo nhau, học giỏi có kiếm được nhiều tiền đâu – học làm gì hay nhiều tiền rồi thì học làm gì? Đến những thứ đơn giản thế họ không hiểu được làm sao giải thích những thứ khác ở cuộc sống này! Rồi tại sao ca sĩ hát 1 bài bằng lương Giáo sư làm nửa năm? Đến việc họ không hiểu tại sao mình được trả từng đó tiền làm sao họ viết cách kiếm nhiều hơn được!….!